De naam Attenrode betekent Ato rooide (Atten=Ato en rode=rooide). Het Hageland was een bosrijke omgeving. Vermoedelijk dateert de naam van de vroege middeleeuwen. Het feit dat Sint Andreas de patroonheilige van de parochie is wijst ook op de hoge ouderdom van het dorp. Ook de aanwezigheid van een heirbaan vertelt ons dat de Romeinen onze velden ook doorkruist hebben. In de volksmond spreekt men niet van Attenrode maar “Owtrui”. In 1825 werd Attenrode en Wever één gemeente. In 1977 werd Attenrode-Wever een deelgemeente van de gemeente Glabbeek.

De kerk
De oude kerk werd vergroot in 1911 in neo-gotische stijl. Enkel de onderbouw van de toren uit 1659 bleef bewaard. Waardevolle stukken in de kerk zijn de beelden van de Heiligen Barbara en Andreas (16de eeuw), de apostelenbalk (Begin 16de eeuw) en de 17de eeuwse biechtstoel. De 18de eeuwse monstrans bevindt zich momenteel in museum M te Leuven voor de tentoonstelling over leuvense edelsmeedkunst.